ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
JPN
គម្រោង

ផ្ទះ · គម្រោង · គម្រោងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ · អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប

ផ្ទះ · គម្រោង

អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប

អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប

ទីស្នាក់ការកណ្តាលលំដាប់ 5A ដែលជាអគារការិយាល័យស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជា

អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងកោះពេជ្រ និងជាអគារការិយាល័យទំនើបដែលរួមបញ្ចូលនូវទីស្នាក់ការកណ្តាល សាលបង្ហាញម៉ាកផលិត និងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍។
អគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

+855(0)23 951 666

អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ