ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
JPN
ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះ · ទំនាក់ទំនង · ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង

ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប

ទូរស័ព្ទ

+855 (0)23 951 666

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

a1.png

+855(0)23 951 666

អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ