ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
JPN
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ផ្ទះ · ទំនួលខុសត្រូវសង្គម · ការស្នើរសុំជំនួយ

វិធីស្នើសុំជំនួយ

ទំនាក់ទំនង: លេខទំនាក់ទំនង៖ លោកស្រី Zhang

ទូរស័ព្ទ: ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)99 326 669

អ៊ីមែល: អ៊ីម៉ែល៖ zhangxueying@princereg.com

Small Banner.jpg

+855(0)23 951 666

អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ