ភាសា​ខ្មែរ
CN
EN
ភាសាខ្មែរ
JPN
ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះ · ទំនាក់ទំនង · សេចក្ដីសំណើរ

សេចក្ដីសំណើរ

+855(0)23 951 666

អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ